Psychosomatika - zmysly, kardiovaskulárny systém, pľúca

9. září 2015 v 12:07 |  Príčiny chorôb
Psychosomatika je náuka, ktorá vychádza z holistického učenia o človeku. Holistici tvrdia, že človek je bytosť zložená z duše a tela, a tieto dve základné substancie musia zotrvávať v harmónií, aby si človek zachoval svoje zdravie. Etymologická analýza slova psychosomatika, nám veľa napovie psyché = duša somatika = telesný, telo. To znamená, že psychosomatika sa zaoberá vplyvom nešťastnej duše, ktorá spúšťa rozličné ochorenia. Ak je dlhodobo smutná naša duša, po čase naše telo začne vysielať signál ochorenia napríklad v ľahších prípadoch, vo forme ekzému, alergie či oslabenej imunity.
Samozrejme nie vždy, každá choroba musí mať psychosomatickú príčinu. Deštruktívne na nás vplýva stres, zlé medziľudské vzťahy, nesprávny výber potravín ( fastfoody, polotovary, veľa pšenice, umelých sladidiel) a celkovo nežiaduca životospráva či málo fyzického pohybu.
Inšpirovaná knihou od Valerij Sineľnikov - Vnútorné príčiny chorôb Vám prinášam súhrn ochorení a jeho spúšťačov.
UŠI
Problémy s nimi sú prejavom neochoty niečo počuť.
Zápal ucha : neochota počuť a prijať to, čo hovorí okolie, vnútorný konflikt, podvedomé hromadenie hnevu a podráždenie, u detí : ak sa rodičia často hádajú
Hluchota, šumenie v ušiach : veľmi tvrdé odmietnutie, neochota prijať iné názory, agresia voči okoliu
Zápal sluchového nervu : odraz silného nervového napätia z nutnosti niekoho počúvať
OČI
Sú symbolom jasne vidieť minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Odzrkadľuje túžbu niečo nevidieť. Očistite si svoje myšlienky a postoje. Stav našich očí, závisí od toho aké máme úmysly.
Zapálené oči, suchosť v oku : silný hnev, krivda, neprajnosť, zlomyseľnosť
Jačmeň : dívať sa na svet zlými očami, hnev na niekoho
Škuľavosť u detí : rodičia si navzájom robia napriek
Glaukóm : tlačia vás staré krivdy, duševný bôľ, odmietanie odpustiť, silný vnútorný tlak
Šedý zákal : vidieť budúcnosť pochmúrne
 

Psychosomatika - nervový systém

8. září 2015 v 16:17 |  Príčiny chorôb

Psychosomatika je náuka, ktorá vychádza z holistického učenia o človeku. Holistici tvrdia, že človek je bytosť zložená z duše a tela, a tieto dve základné substancie musia ostávať v harmónií, aby bol človek zdravý. Etymologická analýza slova psychosomatika, nám veľa napovie psyché = duša somatika = telesný, telo. To znamená, že psychosomatika sa zaoberá vplyvom nešťastnej duše, ktorá spúšťa rozličné ochorenia. Ak je dlhodobo smutná naša duša, po čase naše telo začne vysielať signál ochorenia napríklad v ľahších prípadoch, vo forme ekzému, alergie či oslabenej imunity.
Samozrejme nie vždy každá choroba musí mať psychosomatickú príčinu. Deštruktívne na nás vplýva stres, zlé medziľudské vzťahy, nesprávny výber potravín ( fastfoody, polotovary, veľa pšenice, umelých sladidiel) a celkovo nežiaduca životospráva, málo fyzického pohybu vo forme športu.
Inšpirovaná knihou od Valerij Sineľnikov - Vnútorné príčiny chorôb Vám prinášam súhrn ochorení a jeho spúšťačov.


NERVOVÝ SYSTÉM

Nervy sú nástrojom vnímania. Spojenie s okolitým svetom. Problémy s NS symbolizujúce narušené vnímanie sveta a komunikácie s ľuďmi
Bolesť hlavy : niečo nerobíme správne, pokrytectvo, disharmónia medzi citom a rozumom
Migréna : snaha o perfekcionizmus, seba obviňovanie a trestanie sa, pocity viny, ohováranie
Amnézia : obrana pred strachom, výmaz kvôli fyzickej alebo psychickej bolesti
Nádor na mozgu : agresivita voči ľuďom a svetu, chuť podriadiť svet a ľudí podľa vlastných predstáv
Neuralgia : trest za "hriešnosť" podvedomá potreba privolania na seba pozornosť
Ischias : strach o peniaze a budúcnosť, veľká záťaž
Mozgová porážka : extrémna žiarlivosť a nenávisť, odpor voči tomu čo sa s nami deje, neprijatie svojho života a osudu, pocit neschopnosti niečo zmeniť, odmietanie sa zmeniť, sociálna maladaptácia, podvedomá potreba zjednotiť rodinu, nenávisť a nedostatok lásky či radosti
Krútenie hlavy : deficit koncentrácie, úspech, roztržité myšlienky
Obrna: žiarlivosť, želanie zastaviť niekoho, no pritom pocit vlastnej bezmocnosti
Epilepsia : dôsledok silného psychického napätia a tlaku, potlačená agresivita, panický strach, paranoja, silný vnútorný konflikt, agresia voči ľuďom v podobe nenávisti, pohŕdanie a žiarlivosť
Tiky a hyperaktivita u detí : chýbajúca bezvýhradná láska rodičov
Insomnia : strach, nepokoj, stres, podvedomie sa snaží riešiť problém, ktoré nás trápia na úkor spánku, pocit viny


Numerológia mena a priezviska

26. srpna 2015 v 13:26 |  Vplyv mena a priezviska
Milí čitatelia, ponúkam Vám službu, ktorá Vám odhalí aký vplyv má na Vás, Vaše meno a priezvisko. Nie sú to žiadne výmysly, pretože každé písmeno má svoju energiu a krstné meno je silný zhluk energických vibrácií, ktoré nás ovplyvňujú po celý náš život a určujú náš osud. Preto je životne dôležité, vhodný výber mena a potreba stotožnenia sa s ním.
Meno a priezvisko znamená kvalitu zdravia, úspech či sklamanie.
Všimla som si, že veľa ľudí je so svojim menom nespokojná , no príčina nebude len v tom, že im pekne neznie, ale že v sebe nosí ťažkú karmu, alebo nevhodnú energiu pre úspešný život.

Tento výklad je vhodný aj pre budúce nevesty, ktoré chcú v blízkej budúcnosti, prijať meno svojho budúceho manžela. Veľmi odporúčam zistiť si, či je v kombinácií s vašim krstným menom, vhodné prijať aj manželovo priezvisko a do akej miery to zmení Vás život + zdravie ?

Uvediem pár úplne nevhodných mien, ktoré majú ťažkú karmu :
ženské mená : Antónia, Barbara, Dita, Etela, Ivona, Klára, Lenka, Lesana, Marína, Milica, Paulína, Pavla, Vieroslava,

mužské mená : Belo, Benedikt, Demeter, Erik, Eugen, Libor, Svätopluk, Šimon, Theodor, Vilém, Vladimír, Vratislav, Zoltán,
 


Numerologický rozbor osobnosti

21. srpna 2015 v 19:53 |  Profil osobnosti
Numerológia je veda stará ako samo ľudstvo. Už antický filozof Pythagoras, identifikoval mystickú moc a relevantnosť čísel a ich vplyv na život človeka a vytvoril náuku o číslach, ktorá sa používa aj v modernej numerológií. Pythagoras žil v presvedčení, že na to aby vesmír zotrval v harmónií, je dôležité aby všetko bolo usporiadané na základe číselných vzťahov.


Pýtate sa, ako nám môže byť nápomocná numerológia dnes?
Každý z nás sa už aspoň raz v život stretol s pocitmi úzkosti, osamelosti, dezorientácie, bezvýchodiskovosti či averzii žiť. A pýtal sa "čo robím zle?" , "prečo práve Ja som magnetom pre nešťastia?" , " prečo si priťahujem do života ľudí, ktorí mi ubližujú? " , " prečo je môj život taký ťažký?" "prečo sa iní majú lepšia ako ja?" Aj na tieto otázky nám dokáže odpovedať numerológia. Ak chceme zmeniť svoj život k lepšiemu, zmena musí začať od NÁS. Na zmenu však potrebujeme poznať seba samého! Ináč to nejde. Musíme sa spoznať do hĺbky vlastnej duše a osobnosti, aby sme pochopili seba a dokázali sa zmeniť k skutočne šťastnej a vyrovnanej ľudskej bytosti.
Numerológia na základe dátumu narodenia, dokáže veľmi presne určiť psychologický profil osobnosti pre efektívnu orientáciu v živote. Ak sa podľa nej budeme riadiť, zjednodušíme si život a vyhneme sa aj zbytočným prekážkam, ktoré si veľakrát spôsobujeme my sami :)

Čo nám umožňuje, numerologická analýza o človeku zistiť ?

- identifikuje jedinečný potenciál ( vlohy, talent, dispozície)
- zorientuje človeka v životnom smere, ukáže mu ho, aby išiel po správnej ceste a bol konečne šťastný
- poukazuje na charakter osoby
- upozorní na spôsob myslenia a konania, ktorému sa človek má vyhýbať
- zdôrazní životné prekážky, s ktorými sa má stretnúť
- popíše životný údel a ako najlepšie riešiť konflikty a problémy na základe konkrétneho typu človeka
- ukáže oblasti, v ktorých by sa človeku najlepšie profesijné darilo a kde by aj najefektívnejšie realizoval svoj potenciál


Kam dál