Září 2015

Psychosomatika - zmysly, kardiovaskulárny systém, pľúca

9. září 2015 v 12:07 Príčiny chorôb
Psychosomatika je náuka, ktorá vychádza z holistického učenia o človeku. Holistici tvrdia, že človek je bytosť zložená z duše a tela, a tieto dve základné substancie musia zotrvávať v harmónií, aby si človek zachoval svoje zdravie. Etymologická analýza slova psychosomatika, nám veľa napovie psyché = duša somatika = telesný, telo. To znamená, že psychosomatika sa zaoberá vplyvom nešťastnej duše, ktorá spúšťa rozličné ochorenia. Ak je dlhodobo smutná naša duša, po čase naše telo začne vysielať signál ochorenia napríklad v ľahších prípadoch, vo forme ekzému, alergie či oslabenej imunity.
Samozrejme nie vždy, každá choroba musí mať psychosomatickú príčinu. Deštruktívne na nás vplýva stres, zlé medziľudské vzťahy, nesprávny výber potravín ( fastfoody, polotovary, veľa pšenice, umelých sladidiel) a celkovo nežiaduca životospráva či málo fyzického pohybu.
Inšpirovaná knihou od Valerij Sineľnikov - Vnútorné príčiny chorôb Vám prinášam súhrn ochorení a jeho spúšťačov.
UŠI
Problémy s nimi sú prejavom neochoty niečo počuť.
Zápal ucha : neochota počuť a prijať to, čo hovorí okolie, vnútorný konflikt, podvedomé hromadenie hnevu a podráždenie, u detí : ak sa rodičia často hádajú
Hluchota, šumenie v ušiach : veľmi tvrdé odmietnutie, neochota prijať iné názory, agresia voči okoliu
Zápal sluchového nervu : odraz silného nervového napätia z nutnosti niekoho počúvať
OČI
Sú symbolom jasne vidieť minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Odzrkadľuje túžbu niečo nevidieť. Očistite si svoje myšlienky a postoje. Stav našich očí, závisí od toho aké máme úmysly.
Zapálené oči, suchosť v oku : silný hnev, krivda, neprajnosť, zlomyseľnosť
Jačmeň : dívať sa na svet zlými očami, hnev na niekoho
Škuľavosť u detí : rodičia si navzájom robia napriek
Glaukóm : tlačia vás staré krivdy, duševný bôľ, odmietanie odpustiť, silný vnútorný tlak
Šedý zákal : vidieť budúcnosť pochmúrne

Psychosomatika - nervový systém

8. září 2015 v 16:17 Príčiny chorôb

Psychosomatika je náuka, ktorá vychádza z holistického učenia o človeku. Holistici tvrdia, že človek je bytosť zložená z duše a tela, a tieto dve základné substancie musia ostávať v harmónií, aby bol človek zdravý. Etymologická analýza slova psychosomatika, nám veľa napovie psyché = duša somatika = telesný, telo. To znamená, že psychosomatika sa zaoberá vplyvom nešťastnej duše, ktorá spúšťa rozličné ochorenia. Ak je dlhodobo smutná naša duša, po čase naše telo začne vysielať signál ochorenia napríklad v ľahších prípadoch, vo forme ekzému, alergie či oslabenej imunity.
Samozrejme nie vždy každá choroba musí mať psychosomatickú príčinu. Deštruktívne na nás vplýva stres, zlé medziľudské vzťahy, nesprávny výber potravín ( fastfoody, polotovary, veľa pšenice, umelých sladidiel) a celkovo nežiaduca životospráva, málo fyzického pohybu vo forme športu.
Inšpirovaná knihou od Valerij Sineľnikov - Vnútorné príčiny chorôb Vám prinášam súhrn ochorení a jeho spúšťačov.


NERVOVÝ SYSTÉM

Nervy sú nástrojom vnímania. Spojenie s okolitým svetom. Problémy s NS symbolizujúce narušené vnímanie sveta a komunikácie s ľuďmi
Bolesť hlavy : niečo nerobíme správne, pokrytectvo, disharmónia medzi citom a rozumom
Migréna : snaha o perfekcionizmus, seba obviňovanie a trestanie sa, pocity viny, ohováranie
Amnézia : obrana pred strachom, výmaz kvôli fyzickej alebo psychickej bolesti
Nádor na mozgu : agresivita voči ľuďom a svetu, chuť podriadiť svet a ľudí podľa vlastných predstáv
Neuralgia : trest za "hriešnosť" podvedomá potreba privolania na seba pozornosť
Ischias : strach o peniaze a budúcnosť, veľká záťaž
Mozgová porážka : extrémna žiarlivosť a nenávisť, odpor voči tomu čo sa s nami deje, neprijatie svojho života a osudu, pocit neschopnosti niečo zmeniť, odmietanie sa zmeniť, sociálna maladaptácia, podvedomá potreba zjednotiť rodinu, nenávisť a nedostatok lásky či radosti
Krútenie hlavy : deficit koncentrácie, úspech, roztržité myšlienky
Obrna: žiarlivosť, želanie zastaviť niekoho, no pritom pocit vlastnej bezmocnosti
Epilepsia : dôsledok silného psychického napätia a tlaku, potlačená agresivita, panický strach, paranoja, silný vnútorný konflikt, agresia voči ľuďom v podobe nenávisti, pohŕdanie a žiarlivosť
Tiky a hyperaktivita u detí : chýbajúca bezvýhradná láska rodičov
Insomnia : strach, nepokoj, stres, podvedomie sa snaží riešiť problém, ktoré nás trápia na úkor spánku, pocit viny